This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Cookie Policy.
HotelHotelO - Antwerp, Belgium

Tourism License

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN
Afdeling Toeristisch Ondernemen en Strategische Goederen
Dienst Toeristische vergunningen

Boudewijnlaan 30 bus 80
1000 BRUSSEL
TEL: 0032 2 553 29 50
Email: logies@iv.vlaanderen.be

‘Het Departement internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een hotel en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.’